Menu icon

En kundportal för maskinuthyrning med miljö i fokus.

Spinit har tillsammans med Ramirent byggt en portal för uthyrning av maskiner.

Om Ramirent

Ramirent är en helhetsleverantör med ett av marknadens främsta utbud av hyrmaskiner för bygg- och industriprojekt. Utöver det erbjuder dom även tjänster som etablering av byggström, bodar, fallskydd och utbildningar inom t ex lift, arbetsmiljö och heta arbeten.

Vårt uppdrag

Spinits samarbete med Ramirent startade 2021. Inledningsvis har vi utvecklat en kundportal ”RamiConnect” där Ramirents kunder kan följa sina projekt med hyresinnehav, kostnader, inventering samt returhantering.

Vi har under åren utvecklat den befintliga kundportalen med möjlighet att även se kundfakturor och CO₂-data och kundernas egna hyresprodukter.

Under 2023/2024 har vi fokuserat på att bygga en ny kundportal med en modulär uppdelning där vi har gått från projektnivå till kundnivå.

Detta har vi gjort i .NET och React. Vi har även byggt en egen miljömodul där Ramirents kunder kan se sina hyrda produkters miljöpåverkan. Ramirents kunder har även möjlighet att se var deras maskiner som har en IoT-tracker befinner sig samt dess daglig användning.


Läs mer om RamiConnect här.

Tack var det närvarande samarbetet med Spinit har vi framgångsrikt omstrukturerat och byggt upp vår nya kundportal där projektförloppet var smidigt och lärorikt för alla involverade parter. Vi har förbättrat portalens estetik och funktionalitet genom att införa ny layout och integrera nya innovativa funktioner med hjälp av IoT från våra hyresmaskiner. Denna uppdatering möjliggör för våra kunder att följa maskinernas användning och placering i realtid, samtidigt som vår nya miljösektion blir baserad på korrekt IoT-data och därmed erbjuder än mer precisa insikter och CO₂-utsläppsberäkningar. Resultatet av våra idéer och behov tillsammans med Spinits tekniska kompetens har lett till att vi stärkt vår kundupplevelse och positionerat oss för framtida framgångar.

Eric Nordin - Business Development & Trade Manager Ramirent

Om RamiGreen

För att enklare kunna vägleda sina kunder mot bästa möjliga miljöval, har de kategoriserat och delat in Ramirents maskinpark i olika miljöklasser,

där RamiGreen är vårt genomgående fokus för att uppmärksamma CO₂-utsläpp och i förlängningen minska CO₂-utsläpp och energiåtgång i drift.

Elin Necander

Team Lead
031-74 83 024elin.necander@spinit.se