Menu icon

Agil utveckling – vad, hur och varför?

Begreppet ”agil utveckling” florerar i diskussioner kring t.ex. system- eller mjukvaru­utveckling.

Begreppet ”agil utveckling” florerar flitigt i diskussioner kring t.ex. system- eller mjukvaru­utveckling. Är du en av dem som funderat på vad det betyder och vad fördelarna är? Vi hjälper dig att sätta det mest grundläggande ramverket för att få förutsättningarna att lyckas med detta.

Agile” är engelska och betyder smidig, vig och lättrörlig och ”agil utveckling” står för en samling metoder och förhållnings­sätt kring hur arbete organiseras bäst på en komplex och ständigt föränderlig global marknad. För förändringar kommer att ske, det är det enda vi kan vara säkra på och att försöka kringgå detta genom fyrkantiga regelsystem och processer är lönlöst.

En reaktion mot ”vattenfallsmetoden”

Det agila arbetsättet uppkom från början som en reaktion mot den metod som de flesta företag traditionellt tillämpat, nämligen vattenfallsmetoden. Den består av detaljerade, sekventiella faser med enbart slutmålet i sikte. Metoden har sitt ursprung i tillverknings­industrin och associationen ”vattenfall” beskriver hur framstegen i processen flödar nedåt genom olika faser och ändringar i en sådan process, om de ens är möjliga, får kostsamma konsekvenser.

Flexibilitet i en föränderlig miljö

Den agila metoden tar, till skillnad från vattenfalls­metoden, hänsyn till att förutsättningar kan komma att förändras under en lång processtid. Många gånger kan man annars tvingas inse att verkligheten har kommit ifatt och löpt förbi utvecklingen av en produkt eller tjänst innan den når marknaden. Ett agilt arbetssätt bygger på att man i förväg inte kan ange exakt hur till exempel en mjukvara ska utvecklas, då det i själva verket ofta är kunskap som uppstår under processens gång. Möjlighet till anpassningar är ofta avgörande för ett lyckat resultat.

Gemensamt manifest med fyra grundpelare

Begreppet ”Agile Software Development” myntades gemensamt av 17 djupt erfarna system­utvecklare, konsulter och processexperter vid en mytomspunnen konferens vid Wasatch Mountains i Utah, februari 2001. Där författade och undertecknade de ett gemensamt manifest som uttrycker grundpelarna.

Manifest för agil systemutveckling

Vi finner bättre sätt att utveckla programvara genom att utveckla själva och hjälpa andra att utveckla.
Genom detta arbete har vi kommit att värdesätta:

  • Individer och interaktioner framför processer och verktyg
  • Fungerande programvara framför omfattande dokumentation
  • Kundsamarbete framför kontraktsförhandling
  • Anpassning till förändring framför att följa en plan

Det vill säga, medan det finns värde i punkterna till höger, värdesätter vi punkterna till vänster mer.
Källa AgileManifesto.org

Att arbeta ”agilt” står alltså för olika principer, värderingar och attityder som underlättar för ett lättrörligt och flexibelt sätt att arbeta. Genom feedback och ständig finjustering efter verklighetens förutsättningar når kund och leverantör ett slutresultat där båda är nöjda.

En samarbetsform för gemensam framgång

Arbetet delas in i kortare faser med täta delleveranser och genom att man tar produkten i bruk innan den är klar, ges möjlighet till överblick, snabba förbättringar, korrigering av fel eller missförstånd och ändring av riktning om nödvändigt. Allt innan för mycket tid och pengar lagts ner. Det är viktigt att förstå att agilt arbete kräver ett disciplinerat tillvägagångs­sätt, tät kommunikation och transparens mellan kund och leverantör. Resultatet står dock helt klart: det är en samarbetsform som skapar gemensam framgång.

Kontakta oss på Spinit för att få veta mer om agilt arbete och vår syn på framgångsrika samarbeten och partnerskap.

Fler av våra nyheter