Menu icon

Möt Jonas Lindblom

Sofie Sandell pratar med Jonas Lindblom om hans jobb som systemutvecklare på Spinit.

Hur beskriver du dig själv i ett par meningar?

Jag är en av veteranerna här på Spinit och har jobbat med systemutveckling sedan slutet av 90-talet. På fritiden så tycker jag om att resa, spela brädspel, se på film och göra andra roliga aktiviteter.

Om du skulle förklara vad du gör för en 10-åring hur skulle du beskriva ditt jobb då?

En tioåring idag har antagligen ganska bra koll på vad programmering är, jag skulle säga att jag bygger hemsidor och gör datorprogram. Dagens tioåringar har bra mycket bättre koll än vad jag hade på den tiden.

Hur kom det sig att du började jobba som systemutvecklare?

När jag pluggade på Chalmers så läste jag först elektroingenjör, jag kommer från en elektrikerfamilj och brukade sommarjobba som elektriker. Men jag tyckte inte att det var så roligt, utan det var programmeringskurserna som inspirerade mig mest så jag styrde min utbildning åt det hållet. Efter det så började jag jobba som utvecklare och då var det lite mer hårdvarunära programmering av micro-processorer och så. Sen så har jag gått åt mer administrativa system och programmering på en högre nivå med Window-program och webb-programmering.

Hur ser din arbetsdag ut?

Det är ganska varierat. Jag har en del kundkontakt, möten, kommunikation med de som är med i mina team och en del kodande själv också.

Som systemutvecklare så handlar det ju bland annat om att koppla ihop data på olika sätt och få ut relevant information från den data som man har tillgängligt. Hur ser du på utvecklingen och de fördelarna man har fått de senaste 20 åren genom att kunna använda mer data?

Jag tror att många företag sitter på en guldgruva av data utan att veta om det. För oss som försöker få struktur på datan så är det en rolig utmaning att försöka få fram kundnytta av den information som redan finns. Det kan ju handla om hjälp i produktionsplanering, kundanalyser, försäljningsstatistik och prognoser. Det finns mycket roligt man kan göra med den datan som kunden redan har.

Är det stor skillnad på hur man ser på data idag jämfört med 15-20 år sedan?

Jag tror att man är mycket mer medveten om vad man kan få ut av sin data idag. Tidigare så samlade man på sig mer data utan att göra så mycket med den. Idag har vi bättre verktyg för att kunna se olika mönster i den datan vi har och det hjälper oss fatta beslut.

Vilka har varit de bästa projekten du har jobbat med här på Spinit?

Ett av mina favoritprojekt är företaget Conscriptor* som vi har jobbat med i över tio år. Vi har varit med dem på hela resan, sen de startade och tills nu när de har flera hundra anställda.

Bland annat så har vi byggt Dictapool som är kärnan i deras verksamhet och det verktyg alla deras anställda använder. Sen har vi också byggt det som vi kallat dashboard som är en kontrollpanel där vi visualiserar deras data. Här får de en översikt över hur produktionen går, produktionsplanering, vilka typer av kompetenser som de har just nu och en hel del annat, med hjälp av grafer, diagram och listor så skapar man en bättre översikt.

Det jag förövrigt gillar med konsultverksamheten är att man får jobba med projekt i så många branscher, och får lära sig saker om varje bransch. Jag har jobbat i allt från blommor och radio till containerfrakt och fastighetsförvaltning under tiden på Spinit.

*Conscriptor hjälper sjukvården med deras journalhantering och nu jobbar över 200 läkarsekreterare på distans åt drygt 4 000 olika läkare.

Spinit är ett ovanligt it-företag på det sättet att man vill att minst 80% av alla systemutvecklare sitter tillsammans på kontoret i Sisjön. Hur hjälper det dig när du jobbar att ha 25 andra systemutvecklare på kontoret?

Jag tycker att det är jättebra. Det finns alltid någon att fråga om man kör fast och det finns nästan alltid någon som har haft samma problem. Det hjälper verkligen när någon tittar med nya ögon på problemet och när någon kommer med en annan infallsvinkel. Att jobba så här tror jag är bra för alla, både de nyare och de mer erfarna. Det är ett bra sätt att komma in i hur vi jobbar och vi har en bred kompetensbas på samma ställe.

Här på Spinit så har man odlat fram sin egen arbetskultur under åren. Hur beskriver du den?

Vi jobbar mycket tillsammans och hjälper varandra. Det är en platt struktur och det är ingen direkt hierarki här.

Du är ju mentor till en del nya medarbetare. Hur ser du på mentorskap inom systemutveckling?

Det är ett väldigt bra sätt för alla nya att komma in i verksamheten. Att vara mentor innebär att man lägger en del tid på det, både på kodgranskning och försöka lära ut hur vi jobbar – det är inget som kommer av sig själv, utan man får ta tag i det och lägga ner den tiden som behövs. Dilemmat är att man alltid känner att man skulle kunna göra mer, men det är kanske så det är.

Finns det några indikationer eller tecken på när man bör bygga en helt ny webbapplikation istället för att förbättra den som man har idag?

Ett problem kan vara att det är ett riktigt gammalt system med tekniker som inte stöds längre. Vi har till exempel en kund som fortfarande använder program utvecklat i Visual Basic 6, ett föråldrat system som vi håller på att ersätta nu, supporten för Visual Basic 6 slutade 2008.

Om ett system har blivit så komplext och monolitiskt att varje förändring tar för lång tid att göra, det är då man tjänar på att bygga nytt och förenkla och det blir billigare och enklare att underhålla systemet.

Kunden kanske inte vill ta den kostnaden direkt, då går det ju att stegvis byta ut del för del. Strangling kallar man metoden när man bygger upp nya delar efter hand runt den gamla kärnan och till slut så har de nya delarna tagit över och den gamla koden dör.

Vad är dina bästa tips på hur man ska gå till väga när man ska uppdatera en äldre webbapplikation?

Man behöver börja med att göra en rejäl analys av hela systemet och sen se om man ska ta beslutet att göra en hel omskrivning av system eller om man ska använda sig av strangling-metoden då man bygger upp det och bygger ny funktionalitet efter hand.

I vissa fall så får kunden snabbare valuta för pengarna om de bygger om applikationen i små steg, men i andra fall så måste man börja om från början och göra en total rewrite.

Tror du att det finns en risk att systemutvecklare blir ersatta av robotar som programmerar i framtiden?

Nej, inte den närmaste tiden. Men vi har automatiserat mycket av det vi gör så att vi får mycket gratis när vi startar upp nya projekt.

Har du några tips till de som studerar systemutveckling idag?

Försök att vara så bred som möjligt, det är viktigt idag att kunna allt från Java till webbdesign till back-end programmering och databaser. Det tror jag är ett vinnande koncept.

Vilka verktyg och tjänster använder du dig av i ditt arbete som gör din arbetsdag enklare?

Oj, svårt att säga på rak arm… Vi använder till exempel Jira eller Trello för att styra projekten. Sen har vi vissa utvecklingsverktyg som Visual Studio och SQL-server. Vi använder de utvecklingsverktyg som finns i webbläsarna en hel del och Git eller Mercurial för källkodshantering. Jag håller koll på tiden som jag använder för olika projekt med hjälp av Toggl.

Tack!

Fler av våra nyheter