Menu icon
Vart samlar du massiva mängder data idag? Där finns insikter att hämta.
Data Science och AI

Förmågan att processa stora datamängder tillsammans med maskininlärning, ger en uppsjö av nya möjligheter. Nya system för att skapa relevanta beslutsunderlag, eller till och med helt automatisera vissa beslutsprocesser. Lyckade exempel kan hittas inom områden som språköversättning, dataspel, AI-assistenter, finansiella och affärskritiska system, eller för den delen självkörande fordon.

Vad vi gör inom AI

Vi bygger smarta system och algoritmer som bland annat förutspår servicebehov – du kan då åtgärda innan något går sönder. Vi har även erfarenhet av att automatisera mycket komplex prissättning, förutspå framtida efterfrågan, och tillsammans med svenska universitet tränar vi system på att hitta cancer i tidigt stadium.