Menu icon

GBGTech meetup på Handelskammaren

GBGTech meetup på Handelskammaren med Iplay, School Apply och Equilab

Igår var vi på besök på Handels­kammaren i Göteborg för att lyssna på pitchar från startup-bolag. Arrange­manget görs av G21 Lab och Handels­kammaren med spons­orer. I juryn fanns Joakim Dahl från Intel­ligento, Malin Carl­ström från Industri­fonden, Björn West­man från Almi Invest och Lena Apler grundare av Col­lector.

De som pres­ent­erades var Iplay, School Apply och Equilab.

Iplay är en platt­form där spelare inom olika idrotter kan mark­nads­föra sig. Man har börjat fokus­era på hand­boll men har planer på att utöka inom hockey och fot­boll. School Apply är en platt­form som under­lättar let­andet efter hög­skolor i världen samt att det ger skol­orna en bättre platt­form att mark­nads­föra sig på. Man vill så klart slå bort alla mellan­händer som tjänar pengar på detta idag med en digital platt­form. Equilab är en start­up inom häst­sport kan man säga. Man kan mäta sin hästs beteende och samla in data och deras system hjälper även stall att admin­istrera sina sysslor.

Vinnare i om­röst­ningen blev School Apply, det kändes som de redan var en bit på väg och hade börjat skapa intäkter så affärs­idén kändes som den fungerade.

Invest­erarna pratade mycket om att en viktig in­grediens för om de skall invest­era i en start­up är att det är ett bra team som står bakom affärs­idén. Idén går alltid att göra om men män­niskorna bakom är svår­are att byta ut. Man vill också se mycket tyd­ligare siff­ror och att entre­prenören säger hur mycket pengar de behöver samt när man vill göra en Exit.

Det kommer att arran­geras fler GBGtech meetups så håll koll på datumen på deras sajt.

Koll också på G21 Labs webbplats

Fler av våra nyheter