Menu icon

Sommaren 2025 blir webben ännu mer inkluderande.

Den 28:e juni 2025 träder nästa steg utav EUs tillgänglighetsdirektiv i kraft.

I ett par år har vi nu haft krav på offentliga aktörer att deras webbplatser ska vara tillgänglighetsanpassade och på så sätt låta alla personer oavsett deras förutsättningar kunna använda dem. Nästa sommar kommer dessa krav utökas så att även flera privatägda webbplatser får krav på sig att vara tillgänglighetsanpassade.

Vilka berörs?

Den nya lagen ställer krav på en rad digitala produkter och tjänster riktade till konsumenter, allt ifrån pekskärmar på en biljettautomat till plattformar för e-böcker. Men kanske viktigast när det kommer till webben är att nästan alla sidor som har e-handel, banktjänster, och persontransporter kommer att inkluderas.


Vilka är de nya kraven?

För webbsidor och appar gäller samma krav som för DOS-lagen, dvs de krav som redan idag existerar för offentliga aktörers webbplatser. Kortfattat kan kraven summeras som att webbplatsen ska vara:
• Möjlig att uppfatta
• Hanterbar
• Begriplig och
• Robust

Dessa är även grundprinciperna för regelverket WCAG, vilket gör att om webbplatsen uppfyller graven för WCAG 2.1 så ska de även uppfylla kraven för tillgänglighetsdirektivet.

Möjligt att uppfatta
Detta innebär att det ska vara möjligt för användare att ta till sig informationen på webbplatsen oavsett vilka förutsättningar de har. Detta kan inbära allt från att videos på webbplatsen ska vara textade för hjälpa person med hörselsvårigheter och att man ska kunna besöka sidan med en skärmläsare, men också små enkla saker som att texten ska ha tillräckligt hög kontrast gentemot bakgrunden för att man inte ska få ont i ögonen.

Hanterbart
Att en webbsida är hanterbar betyder helt enkelt att alla ska kunna navigera och använda sig av den. Det kan vara saker som att det ska gå att ta sig runt på sidan med hjälp av endast ett tangentbord, och att användare ska kunna ta sig tid att göra val på sidan utan att känna sig stressade. Det innebär också att inte lägga till saker på webbplatsen som kan orsaka epilepsianfall eller göra användare åksjuka.

Begripligt
En begriplig webbplats innebär att knapparna och länkarna gör det man tror att de ska göra och att de konsekvent gör samma sak oavsett var man är på sidan. Men också att man inte förlitar sig på jargong eller onödigt komplicerade termer. För mer komplicerade bitar kan man ta till hjälptexter och göra det tydligt för användaren om något har gått fel.

Robust
Om webbplatsen är robust kan man besöka den och komma åt den informationen man är ute efter eller göra sitt ärende oavsett vilken typ av maskin eller program man använder sig av. Här återfinns återigen skärmläsare, men också att sidan ska funka lika bra på PC:n på kontoret som när man sitter i soffan och besöker den via safari på mobilen.


Hur kan vi se till att tillgänglighetsdirektivet blir uppfyllt?

Vi vet att även om man förstår hur viktigt detta är så är detta saker som kräver expertis och speciell kunskap. Vi på Spinit har god erfarenhet och framförallt ett driv för att hjälpa våra kunder att göra sina digitala tjänster tillmötesgående med tillgänglighetskraven. Detta är inte bara bra utifrån perspektivet att undvika eventuella sanktioner, men ju fler som kan använda er tjänster desto bättre även utifrån ett affärsperspektiv.

Vi kan antingen göra en tillgänglighetsrevision av er befintliga tjänst, vilket resulterar i en rapport. Sedan kan vi antingen hjälpa er att lösa problemen vi eventuellt hittar, eller så gör ni det själva med en befintlig partner.

Eller så kan vi bygga något helt nytt som redan från början når upp till de tillgänglighetsdirektiv som finns. Vi på Spinit har byggt webbsystem, hemsidor och appar sedan 1996 och vill inget hellre än att skapa affärsvärde för er med hjälp av tekiniska lösningar.


Vill du ha mer information om tillgänglighetsdirektivet?


https://digin.nu/krav-och-regler/tillganglighetsdirektivet/


https://medium.com/the-school-of-do/making-accessibility-accessible-the-pour-principles-f5ad21eda12f

Fler av våra nyheter